Zāliena maisījums ceļa malu joslu apzaļumošanai. Ātraudzīgs, izturīgs, strauji sazaļo, veido biezu un izturīgu velēnu. Izsējas norma: 15 – 20 g/m2

Sastāvs:

  • 35% aitu auzene (Festuca ovine);
  • 35% sarkanā auzene (Festuca rubra);
  • 20% ganību airene (Lolium perenne);
  • 10% pļavas skarene (Poa pratensis).