Parka tipa mauriņš – paredzēts noēnotam vietām, lēnaudzīgs.
Sastāvs:

  • 10% ganību airene (Lolium perenne);
  • 35% sarkanā auzene (Festuca rubra rubra); 
  • 20% sarkanā auzene (Festuca rubra com); 
  • 25% skarene (Poa pratensis); 
  • 10% aitu auzene (Festuca ovine).

Izsējas norma 30-40 g/m2.