Zāliens – kvalitatīvs, krāšņs, izturīgs un protams, zaļš apstādījumu pamats, krāšņa vidi sakārtojoša un tās kvalitāti uzlabojoša aktīva sistēma. Ierīkojot zālienu ir jāizvērtē un jāsamēro vēlmes un iespējas zāliena ierīkošanā un tad arī turpmākā rīcība plānojama un realizējama tāpat kā kārtīgas mājas celšanā.
Zāliena plānošanā un realizācijā ietilpst:

  • Vietas un funkcijas izvēle – sporta zāliens, krāšņumzāliens vai arī universāls parka tipa zāliens
  • Izvēlētās vietas piemērotība zāliena un apstādījumu ierīkošanai un nodomātajai funkcijai, ir jāizvērtē laiks un līdzekļi ko varam atļauties atvēlēt zāliena kopšanai
  • Atbilstošu materiālu augsnes ielabošanai, ja tāda ir nepieciešama, sagādes un iestrādes iespēju izvērtēšana
  • Zāliena kopšanas tehnikas iegāde, uzturēšanas un mitruma nodrošināšanas iespējas
  • Latvijas agroekoloģiskajiem apstākļiem piemērotu un ierīkojamā zāliena funkcijai atbilstošu sēklu maisījuma iegāde
  • Zāliena sēja un attīstības nodrošināšana

Zālienu ierīkojot, jāizvērtē tā lietošanas funkcija, jo ierīkotā zālienā var nomainīt pat velēnu veidojošās zāles vai uzlabot to sastāvu, bet nevar nozīmīgi izmainīt zāliena reljefu un augsnes vai substrāta sastāvu. Tas ir tāpat kā ar mājas pamatiem. Tātad vispirms vietas un funkcijas izvēle. Zālienu var ierīkot gan saulainās, gan arī noēnotās vietās, bet augsnei jābūt ar labām drenējošām un tai pat laikā mitrumu saturēšanas spējām, jo šīs īpašības jau ierīkotā zālienā mainīt reāli nozīmē zālienu ierīkot no jauna.
Izvēloties zāliena vietu vēlams izvērtēt vai paredzētajā vietā ilgstoši neuzkrājas lietus vai sniega kušanas ūdeņi, kas var izraisīt zāliena bojājumus, kā arī vai apmierina makroreljefs, kā arī Jūsu iespējas ilgstoša sausuma periodā nodrošināt veidojamo zālienu ar nepieciešamo mitrumu.
Ierīkojot zālienu augsne ir jāsastrādā 15-25cm dziļi – lielākas platības ar arklu, mazākās ar augsnes frēzi, uzrokot utt.. Tad jānolasa akmeņi, nezāļu saknes u.c. svešķermeņi. Nākošais darbs zāliena ierīkošanā ir planēšana (augsnes līdzināšana), darbs veicams ar augsnes planieri, greideru, šļūci vai arī nelielos zemes gabalos šļūtējot dēli uz kants. Svarīgi, lai ierīkojamā zālienā nesakrātos ūdens un tāpēc vēlams veidot vismaz 1% kritumu uz ūdens noteces vai savākšanas vietām.
Nākošais solis ierīkojot zālienu - jāizvērtē sastrādātās augsnes piemērotība iecerētā zāliena ierīkošanai, bet ja neatbilst, tad augsni ielabo par pamatu ņemot zālienu zāļu velēnu veidojošo augu prasības pēc mitruma, gaisa un barības vielām.

Augsnes izvērtēšanā būtisks ir arī stiebrzāļu augsnes skābuma optimums, kas ir robežās no pH 5,5-6,5, bet noteikti ir jāievēro tas, ka augsnes pH paaugstināt ir daudz vieglāk kā to paskābināt, it īpaši jau ierīkotā zālienā.
Zālienu ierīkošanai ļoti labs substrāts ir smilšmāls, bet zālienu var ierīkot gan kūdras, gan smaga māla augsnēs, tās ielabojot vai veidojot speciālu daudzslāņainu “pīrāgu” uz kura tad tiek ierīkots zāliens. Piemēram, smagā mālā iestrādā skābu kūdru un labi sadalījušās zāģu skaidas. Lai uzlabotu augsnes fizikālās īpašības, tai skaitā arī tās drenējošās īpašības, pievieno ļoti rupju smilti vai arī smalku granti. Granti iestrādā apm. 20-30% no sagatavojamā auglīgā slāņa tilpuma, atkarībā no paredzamā zāliena mehāniskās noslodzes, t.i. rotaļām, sporta spēlēm, nobradāšanas utt.. Uzvesto kūdras-skaidu maisījumu vai kādu kompostu un granti vienmērīgi izkliedē un iestrādā, tos vienmērīgi sajaucot un iestrādājot 25-30cm dziļi. Vieglās smilts augsnēs savukārt iestrādā kūdras, skaidu un/vai komposta maisījumu. Plikās jūrmalas smiltīs vai līdzīgā substrātā vēlams veidot smaga māla pamatus 5-10cm biezumā vai arī noņem 25-40cm, noplanē un ieklāj smaga māla vai sintētiska tekstila pamatus uz kuriem savukārt veido auglīgo slāni iestrādājot 10-25% māla un kūdras, kompostētas zāģu skaidas un/vai komposta maisījumu ar esošo smilti.
Dārgi ierīkojot, bet šie izdevumi atmaksāsies ar ilgmūžību un samazinātām izmaksām. Pozitīvas emocijas un ilgs mūžs zālienam un tā kopējam.
Savukārt kūdras augsnēs pievieno granti un mālu, bet lai novērstu izskalošanos auglīgo slāni 30-40cm biezumā var veidot uz ieklāta tekstila vai māla pamata.
Pamatīga zāliena augsnes ielabošana nodrošina augsnes un līdz ar to arī velēnas noturību pret mehāniskiem bojājumiem un atmaksāsies jau kaut vai divas līdz trīs reizes mazāku minimālo nepieciešamo laistīšanai patērējamā ūdens daudzumu, kas smilts un kūdras augsnē bezlietus periodā var sasniegt 30-35l/m2 vienā laistīšanas reizē, bet neielabotā augsnē nepieciešamība laistīt var būt pat 4 reizes nedēļā. Tātad uz 100m2 zāliena nepieciešams 12-14m3 ūdens nedēļā, bet bezlietus periods var ilgt pat 50-60 dienu un tad jau katrs var parēķināt. Pareizi ielabots un kopts zāliens šādos apstākļos jālaista ne biežāk kā reizi nedēļā.
Pēc auglīgā slāņa sagatavošanas to nolīdzina, atkārtoti planē, sastrādā ar grābekļiem vai ecēšam un vairākkārtīgi pieveļ vai arī piemin, izlīdzina tā vairākas reizes. Zāliena pamats līdz ar to ir sagatavots zāliena sējai vai arī ekspresierīkošanai ieklājot paklājzālienu.
Pārbauda vai ir sagatavotas laistīšanas sistēmas, ierīkoti paredzētie celiņi. Ierīkojot zālienā celiņus tos veido 2-4cm augstāk par zālienu. Ja zālienā ir paredzēti apstādījumi, tos vēlams iestādīt pirms zāliena iesēšanas.
Augsne sagatavota un pirms zāliena sējas ir iespēja precizēt kādu zālienu veidot. Izdarot ierīkojamā zāliena izvēli jāsaskaņo savas vēlmes un iespējas ar augsni un apgaismojumu. Kādu zālienu veidot:

  • Vecā parkā, lielu koku ēnā vai citās noēnotās vietās, tai skaitā noēnotos pagalmos piemēroti universāli parka tipa vai noēnotām vietām paredzēti zālieni
  • Intensīvi mīdāmās teritorijās – rotaļām un sporta spēlēm paredzētās vietās ierīko sporta tipa zālienu
  • Īpaši dekoratīvus zālienus
  • Kombinēto zālienu – piemēram intensīvi izmantojamā teritorijā iesējam sporta tipa zālienu, bet tālāk no mājas parka vai dekoratīvo tipa zālienu. Efektīga ir zemu pļauta zāliena kombinēšana ar dabisku vai mākslīgi veidoto ziedošu pļavu vai arī iesēts baltais āboliņš.

Izvēle ir izdarīta un tad paliek zāliena iesēšana, bet pirms sējas izkliedē un iestrādā nepieciešamās minerālās barības vielas, kas būtu piemērotas augsnei un gadalaikam. Nopietni strādājot minerālās barošanas līdzekļu daudzumus aprēķina pēc augsnes analīžu rezultātiem. Vienkāršāk pieejot ierīkojot zālienus var lietot komplekso mēslojumu NPK aptuveni 4kg/100m2, bet ar piebildi, ka nepieciešamo daudzumu labāk dot vairākās devas, jo papildināt jau ir iespējams, bet stipri pārmēslotu labot nozīmē ierīkoto zālienu vairumā gadījumu pārsēt….
Sējot zālienus pavasaros ieteicams to darīt maksimāli agri jo parasti maijā un jūnijā var būt ilgstoši bezlietus periodi. Zālienus sējot pēc pievelšanas augsni atkārtoti 1,5-2cm dziļi irdina un izsēj izvēlēto zālienu sēklu maisījumu. Sējot ar rokām sēj divos vai četros savstarpēji perpendikulāros virzienos, bet ar sējmašīnu – divos. Pēc zāliena sējas, ja tas ir darīts ar rokām sēklas iestrādā ar grābekli, ļoti vieglām ecēšām vai citādi, bet galvenais ne seklāk par 0,5 un ne dziļāk par 1cm. Pēc zāliena iesēšanas laukums ir jāpieveļ.
Zāliens iesēts. Laistīt vai ….? Īpaši pavasaros, jo sējot vasaras otrajā pusē (augusts – septembris) Dievs nodrošinās zālienu ar mitrumu. Pavasaros ļoti sausā laikā un sausā augsnē var sākt zāliena laistīšanu, ja ir iespējas nodrošināt pietiekamu augsnes mitrumu nepieļaujot pat īslaicīgu dīgstošo sēklu un sadīgušo zāļu iekalšanu. Labāk sagaidīt lietu un tad turpināt. Zāliens jālaista vakaros vai ļoti agri no rītiem. Laistītājsistēma nedrīkst izskalot vai izsist (pārāk stipra strūkla) iesētās sēklas un jaunos dzinumus. Arī pēc stipras lietusgāzes var būt izskalojumi – izskalotas sēklas, tas ir nekavējoties jālabo. Zāliens optimālos apstākļos sadīgst 10-20 dienās, bet ir jābūt pietiekamam mitrumam. Pārliecināties par mitruma pietiekamību zālienā šaubu gadījumos var iedurot lāpstu un atverot var redzēt vai viss slānis ir pietiekoši mitrs. Mitruma trūkuma rezultātā veidojas nekvalitatīvs zāliens, kurā neattīstās vai vāji attīstās ilgmūžīgākās un izturīgākās sugas.
Pirmo reizi zālienu pļauj zālei sasniedzot 10-12cm. augstumu. Pļaujot katru reizi nogriež 2,5-3-4cm. Nopļautā zāle ir jānovāc, bet ja zāle ir labi sasmalcināta un izkliedēta pavasaros un vasarās var atstāt.
Zālienu ierīkošana un to remonts ir resursu, t.sk. finanšu resursu ietilpīgs darbs. Tāpēc daudzkārt lētāk ir rēķināt un plānot darbu veikšanu, nekā remontēt vai ierīkot no jauna.