Viens no svarīgākajiem zālienu uzturēšanas un kopšanas pasākumiem ir to regulāra appļaušana. Sevišķa uzmanība pievēršama zālienu zāļu mistriem, jo, nokavējot appļaušanu, ātraudzīgas mazvērtīgākās zāles nomāc un izspiež lēnaudzīgās – skarenes, aitu auzenes, smilgas. Pirmā appļaušana jāveic, zālēm sasniedzot 10-20cm augstumu, tas ir atbildīgs darbs, jo zāles ir mīkstas un vēl nav izveidojušas ciešu velēnu.
Pārāk zemu pļauts zāliens vasarā it īpaši karstā un sausa laikā nīkuļo, tas pastiprināti jālaista. Ja zāliens stipri pāraudzis, pļauj atkārtoti: vispirms pusi augu augstuma, bet pēc dažām dienām atlikušo daļu. Labs dekoratīvais zāliens veidojas, ja regulāri nopļauj 1/3 no zāļu garuma, augi uzkrāj enerģiju cerošanai un velēnas veidošanai. Pļaušanas virzieni regulāri jāmaina. Pavasarī, kad zālē aug intensīvāk, pļauj biežāk, vasaras otrā pusē un sausā laikā – retāk.
Kvalitatīvi arī pāraugušu zālienu var nopļaut, ja to pēc pļaušanas aplaista un pēc pāris stundām pļauj atkāroti. Nopļauto zāli nekavējoties jānovāc, kaut arī, regulāri pļaujot (piemēram 2 reizes nedēļā), to atsevišķos gadījumos var arī atstāt. Rudenī pļauj ar aprēķinu, lai zāle līdz ziemai nepāraugtu. Pāraudzis zelmenis, kas atstāts uz ziemu slimi, negatīvi ietekmē zālienu attīstību pavasarī.
Piedāvājam zāliena pļaušanu ar John Deere X305R ar zāles kolektoru (pļaušanas platums 1,07m, augstums 25-102mm)un trimeri (atkarībā no darba apstākļiem un zāles augstuma).