Nezāļu apkarošanai izmantojam plaša spektra sistēmas un augsnes iedarbības herbicīdu īsmūža divdīgļlapju un viendīgļlapju apkarošanai.
Ierīkojot jaunu zālienu vai arī likvidējot veco, sabojāto zālienu izmanto glifosātu saturošu preperātu (piemēram Raundapu). Preperāts tiek uzņemts caur augu zaļajām lapām un mizu un ar augu sulu pārvietojas uz sakņu sistēmu. Desmit dienas pēc smidzināšanas var uzsākt augsnes apstrādi un ja vajadzīgs arī sēju. Pāragra augsnes apstrāde var saraustīt sakņu sistēmu, pirms herbicīds ir paspējis tajā iekļūt. Miglošana jāveic tad, kad nezāles ir aktīvi augošas. Normāla temperatūra (pavasarī ir jābūt vidējai temperatūrai vismaz +5), optimāls augsnes un gaisa mitrums nodrošinās visaugstāko preperāta efektivitāti. Lietus pirmo 2 – 4 stundu laikā pēc miglošanas var samazināt preperāta efektivitāti. Nonākot augsnē, glifosāts mikroorganismu iedarbības rezultātā, noārdās un tāpēc pilnīgi izslēgta jebkāda iedarbība uz pēckultūrām.

Svarīgi:

  • Nezāles apstrādā, kad tās ir 3 – 6 lapu stadijā, 10 – 20 cm augstas
  • Miglošana jāieplāno tā, lai pirmās 2 – 4 stundas nebūtu nokrišņu
  • Nezāles jāapstrādā pirms ziedēšanas
  • Neapstrādāt no sausuma un salnām cietušas nezāles

Miglojot ir jāievēro konkrētā preperāta deva (l/ha). Pirms milgošanas ir jāpārbauda vai sprausla strādā vienmērīgi.